Skip navigation

Category Archives: network

3Com Baseline Switch 2250 Plus (P/N: 3C16476CS) คือสวิตช์เพื่อการจัดการผ่านเว็บแบบเลเยอร์ 2 ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการใช้งานภายในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการความคุ้มค่าสูงสุด และด้วยอินเตอร์เฟสของสวิตช์ที่ใช้งานได้ง่ายและความสามารถอื่นๆ ที่เหนือชั้นยิ่งกว่า อาทิ VLANs, IEEE 802.1X และ Rapid Spanning Tree ทำให้สวิตช์รุ่นนี้ให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ระบบเครือข่ายแบบผสมผสาน สำหรับตัวเครื่องประกอบด้วยพอร์ต 10/100 จำนวน 48 พอร์ต และพอร์ตกิกะบิต 2 เอนกประสงค์ คือ คอปเปอร์หรือ SFP จำนวน 2 พอร์ต เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ หรือแบคโบนเครือข่าย การทำงานของสวิตช์เป็นแบบ non-blocking โดยที่ทุกพอร์ตจะทำงานในระดับความเร็ว wirespeed ซึ่งจะช่วยขจัดปัญหาคอขวดในระบบเครือข่าย ในส่วนคุณสมบัติของการเชื่อมต่อลิงค์เข้าไว้ด้วยกัน (link aggregation) จะช่วยในการรวมพอร์ตเพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบนด์วิธระดับสูง ซึ่งจะช่วยขยายความจุแบนด์วิธไปยังเครือข่ายแบ็คโบน

Advertisements

ราคา 2,700 บาท

superstack3_switch.jpg

3Com SuperStack III Baseline 10/100 Switch (P/N: 3C16470, 23C16471) สวิตช์ที่ไม่เน้นการจัดการและไม่มีการบล็อคนี้ได้รับการออกแบบมา สำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง โดยที่สวิตช์แม่ข่ายในระดับองค์กรธุรกิจนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตู้ที่ใช้สายไฟและแบบทำตามลำพังโดดๆ ได้ สวิตช์นี้ได้รับการคอนฟิกมาตั้งแต่แรกเพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายดาย โดยการใช้สายทองแดงที่มีราคาถูก รวมถึงยังมีการปรับความเร็วของพอร์ตให้ยืดหยุ่นได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ สวิตช์นี้ตอบสนองผู้ใช้ด้วยเทคโนโลยีแบบ 10 BASE-T อีเธอร์เน็ตที่ต้องการใช้แบนด์วิธโดยเฉลี่ย หรือเทคโนโลยีระดับ 100 BASE-TX ฟาสต์อีเธอร์เน็ต สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสวิตช์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คแบบใหม่ๆ นอกจากนั้นระบบการตรวจสอบโดยอัตโนมัติของสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อกับสายเคเบิลได้โดยง่าย รวมถึงยังได้รับมาตรฐาน IEEE 802.1p พร้อมด้วยสายสองสายที่ติดตั้งมาในตัวเครื่อง จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการทางด้านการเข้าออกสำหรับเครือข่ายในองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนั้นสวิตช์นี้ก็มีคุณสมบัติคล้ายกับ superstack3 baseline ตัวอื่นๆ คือมี ประสิทธิภาพในการใช้งานและออกแบบมาให้มีความทนทาน ใช้งานง่ายและมีราคาที่สามารถเป็นเจ้าของได้ง่าย

dsl-2640t.jpg

คุณสมบัติ

  • ฟังก์ชันของ ADSL2/2+
  • ระบบการรักษาความปลอดภัยไฟร์วอลล์
  • QoS
  • 1 RJ-11 ADSL Port
  • 4 ports RJ-45 10/100
  • Builtin WLAN

ราคา 1,950 บาท