Skip navigation

Tag Archives: epson

Epson LQ-590 Dot Matrix Printer (P/N : C11C558051) เป็นเครื่องพิมพ์เอกสารที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดแก่ผู้ใช้ สามารถพิมพ์งานแบบร่างด้วยความเร็วสูงถึง 440 ตัวอักษรต่อวินาที ให้ความคมชัดตั้งแต่งานต้นฉบับครอบคลุมถึงงานสำเนามากถึง 4 ฉบับ มีการทำงานที่เงียบ และให้ความสะดวก คล่องตัวสูงสุดแก่ผู้ใช้งานด้วยความสามารถในการป้อนกระดาษถึง 5 ทิศทาง สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน คงทน เมื่อใช้งานร่วมกับผ้าหมึกพิมพ์ของเอปสัน พร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Parallel และ USB 1.1

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • พิมพ์แบบร่างความเร็วสูง 440 ตัวอักษร/วินาที
  • 1 ต้นฉบับ 4 สำเนา
  • ป้อนกระดาษ ได้ 5 ทิศทาง
  • อายุการใช้งานผ้าหมึกพิมพ์ 5 ล้านตัวอักษร
  • หน่วยความจำ 128 KB
โฆษณา